ጋዜጣዊ መግለፂ /ፕሬስ ሪሊዝ/

መሪህ ቃል ናይ ገንዘብ ምትእኽኻብ ዝተዋደደ ወፍሪ ፕሮሞሽን

“ጋንታታትና ነድሕን!!”

አብ ስፖርት ኩዕሶ እግሪ አብ ሃገራዊ ጋንታ ኢትዮጵያ ዝላዓለ ግደ ዝነበሮም ጋንታታት አብ ብሄራዊ ጋንታ ፍሉይ ዓቅሚ ዘለዎምን ጠንካራታት ተፃወትቲ ዘበርከታ ንፕሪሜር ሊግ ኢትዮጵያ ውድድር ድምቀት ዝነበራን 3ቲኤን ጋንታታት ክልል ትግራይ 70 እንደርታ መቐለ ወልዋሎ ዩኒቨርስቲ ዓዲግራት ስሑል ሸረን ካብ ምፍራስ ነድሕን መሊሰን ክጣየሻ ንደግፍ።

እላማ ናይ ገንዘብ ምትእኽኻብ ዝተዋደደ ወፍሪ ፕሮሞሽን

  • አብ ፕሪሜር ሊግ ኢትዮጵያ አብ ሃገራዊ ጋንታ ዝላዓለ ግደ ዝነበረን 3ቲኤን ጋንታታት ክልል ትግራይ 70 እንደርታ መቐለ ወልዋሎ ዩኒቨርስቲ ዓዲግራት ስሑል ሸረን መሊስኻ ንምጥያሽ ዝሕግዝ ብሓፈሻ ድሕሪ እቲ ደማዊ ኺናት ምብቅዑ አብ ርክብን ምትእስሳርን ህዝቢታት ዘይተጠቐምናሉ ስፖርት ዘለዎ ሓያል ዓቕሚ አብ ትግራይ ብአግባቡ ብምጥቃም
  • ስፖርት ትግራይ ንምንቕቓሕን ብምኽንያት ኺናት ህዝቢ ካብ ዝበፅሖ ስነ ልቦናዊ ቅልውላው ቐልጢፉ ምእንተ ክሓዊ
  • ተዘሓሒሉ ዘሎ ስፖርት ትግራይ መንፈስ ንምንቕቓሕ

ናይ ገንዘብ ምትእኽኻብ ዝተዋደደ ወፍሪ ፕሮሞሽን ጥቅሲታት

“ድሕሪ ኺናት ምብቃዕ ስፖርት ትግራይ ምንቕቓሕ ምድጋፍ ናብ ዝነበሮ ብርኪ ምምላስ ዜግነታዊ ጥራሕ ዘይኮነስ ናይ ሕግን ሞራልን ግቡእን ግዴታናንውን እዩ።

ዋና አፈፃሚ ስራሕ ኢ ዋይ ፕሮዳክሽን ኤፍሬም የማነ

“መልዓሊ ሓሳብ መምርሒ ፊፋ ፌር ፕለይ ተሓሳቢ ብምግባር ስፖርት ዓሌት ቀለም እምነት ብሄር ከይፈለየ ዝካይድ ሰላማዊ ኺናት እዩ ብምኻኑውን ካብቲ ሰብ ዝበልዕ ኺናት እቲ ሰላማዊ ዝኾነ ውድድር ስፖርት ምጥቃም አማራፂ ጥራሕ ዘይኮነስ ግቡእናውን እሱ እዩ።

ዳይሬክተር ፕሮዳክሽን ማርኬቲንግን ኮሚኒኬሽንን ኢ ዋይ መድሃኔ ዘካርያስ

ናይ ገንዘብ ምትእኽኻብ ዝተዋደደ ወፍሪ ፕሮሞሽን ጎል

ካብ ውሽጥን ወፃኢን ሃገራት ዝነብሩ ኢትዮጵያውያን ብፍላይ ተጋሩ ዲያስፖራ ኢትዮጵያውያን ማሕበረሰብ ንግዲ መንግስታውን ዘይመንግስታውን ትካላት ዓለምለኻውያን ትካላት ኢምባሲታትን ልዕሊ 500 ሚሊዮን ቅርሺ ምትእኽኻብ እዩ።

ቀንዲ ስራሕቲ ምትእኽኻብ እቶት

  • መኽፈቲ ፕሮግራም ምትእኽኻብ እቶት አብ አዲስ አበባ አብቲ ሓዱሽ ኮምፕሌክስ ህንፃ ኮርፖሬሽን ብሮድ ካስቲንግ ኢትዮጵያ ክቡር ቐዳማይ ሚር አብይ አሕመድ ከምኡውን ክቡር ፕሬዚዳንት ጊዚያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ አይተ ጌታቸው ረዳአብ ዝዕደምሉ ላዕለዋት ሰበስልጣን ክልልን ፌደራልን ላዕለዎት ሓለፍትን ማናጀራትን ፌደረሽናት ኩዕሶ እግሪ ላዕለዎት ሓለፍትን ማናጀራትን ጋንታታት ኩዕሶ
  • እግሪ ምምሕዳራት ከተማታትን ከንቲባታትን ሰብ ሃብቲ አምባሳደራት ፍሉጣት ሰባት ሰብ ሞያ ኪነ ጥበብ ወዘተ አብ ዝርከብሉ ፕሮግራም መኽፈቲ ስነ ስርዓት ክግበር እዩ።
  • ስፖርት አብ ትግራይ ቕድሚ ኺናትን ድሕሪ ኺናትን ዝነበሮን ዘለዎን ኹነታት ዘርኢ ሓፂር ዶክሜኔታሪ ፊልም አብ መኽፈቲ ስነ ስርዓት ክቐርብ እዩ።
  • ብኢ ዋይ ፕሮዳክሽንን ብሰለስቲኤን ጋንታት ትግራይ ሓበራዊ ፊርማን ብዝኽፈት ጎ ፈንድ ሚ አካውንት መሰረት ድህረ ገፅ ዩቲዩብ ቻናል ክኽፈት እዩ ምልክታታት ዲጂታልን ትሕዝቶታትን ተዳልዮም ክመሓላለፉ እዮም።
  • ኢ ዋይ ፕሮዳክሽን ሓ ዝተ ማ ምስ ኮርፖሬሽን ብሮድ ካስቲንግ ኢትዮጵያ ብመሰረት ዝበፅሖ ስምምዕነት ቀንዲ አጋር ሚድያ ብምግባሩ እቲ ሚድያ ከም ሃገራዊ ሚዲያነቱ ስፖርት ዝፈጥሮ ማሕበራዊ ምትእስሳርን ሓድነትን ብአንፃር ፈር ፕለይ ፊፋ ንሃገራዊ ልዕልና ዓርሱ ዝኻአለ ክታም ከዐርፍ ዝኽእለሉ ዕድል ብምፍጣር ብቐንዱ ግን ኮርፖሬሽን ብሮድ ካስቲንግ ኢትዮጵያ አብ ትግራይን ኸባቢኡን ዘለዎ ተበፃሕነት ንምስፋሕ አብ ሰላም ፍቕሪ ሓድነት መንፈስ ሕውነት እናፈጠረ ማሕበራዊ ሓላፍነቱ ንኽዋፃእ እዚ ወፍሪ ምትእኽኻብ ገንዘብ ንክሰምር አብ ዝግበር ምንቅሰቓስ ኮርፖሬሽን ብሮድ ካስቲንግ ኢትዮጵያ ኢቢሲ ሰፊሕ ናይ ምፍላጥ ተግባራት ከካይድ እዩ።
  • መኽፈቲ ስነ ስርዓት እቶት ምትእኽኻብ ቅድሚ ምጅማሩ ሓደ መኣልቲ ስፖርት ኺናት ንከይካይድ አብ ምግባርን ሰላም ንክዓስልን አብ ምግባር ዘለዎ ዓቕሚን ዓለምለኻዊ ልምድን ተሞኬሮን እንታይ ይመስል ዝድህስስ መፅናዕታዊ ፅሑፍ ብሙሁራት ዩኒቨርሲቲ መቐለ ቐሪቡ አብ ፕላኔት ሆቴል ምይይጥ ክካይድ እዩ።
  • ስነ ስርዓት እቶት ምትእኽኻብ ገንዘብ ድሕሪ 60 መዓልቲ አብ ከተማ መቐለ ሆቴል ፕላኔት እንትካየድ ክቡር ፕሬዚዳንት ጊዚያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ አይተ ጌታቸው ረዳ አብ ዝዕደምሉ ላዕለዋት ሰበስልጣን ክልልን ፌደራልን ላዕለዎት ሓለፍትን ማናጀራትን ፌደረሽናት ኩዕሶ እግሪ ላዕለዎት ሓለፍትን ማናጀራትን ጋንታታት ኩዕሶ እግሪ ምምሕዳራት ከተማታትን ከንቲባታትን ሰብ ሃብቲ አምባሳደራት ፍሉጣት ሰባት ሰብ ሞያ ኪነ ጥበብ ወዘተ አብ ዝተረኽብሉ መዕፀዊ ፕሮግራም ክካይድ እዩ።

አድራሻ ናይ ገንዘብ ምትእኽኻብ ዝተዋደደ ወፍሪ ፕሮሞሽን አካላት

Ey Production Plc, Addis Ababa, Ethiopia, E-Mail: ephremyemane@gmail.com
Telephone #:- +251-911800752. Ephrem Yemane (CEO)


Ey Production Plc, Addis Ababa, Ethiopia, E-Mail: pinumed@gmail.com
Telephone #:- +251-966253564 Medhane Zekarias
(Marketing and Communication Director)

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top